Pre Loader

LevCom™ stappenplan

 1. Formuleer het doel
  – incorporeer dieper liggende ambities (ook als het een feestje mag zijn)
  – toets het doel aan de vastgelegde visie
 2. Bepaal de target audience
  – vergeet niet de achterban, ‘ambassadeurs’, beïnvloeders en potentials
 3. Breng historie en omgevingsfactoren in kaart
  – analyseer en identificeer met alle betrokken stakeholders
  – marktsituatie – concurrentie; ‘wie vist er met welke middelen in de vijver?’
 4. Formuleer succesfactoren
  – een gedetailleerde formulering van aspecten die bijdragen aan het doel
  – beschouw praktische aspecten als ‘vanzelfsprekende’ randvoorwaarden
 5. Bedenk vormen
  – blijf authentiek
  – wees creatief
  – verplaats je in de mens en de doelgroep
  – creëer ‘ownership’ bij betrokkenen
  – laat je niet meteen leiden door een budget
  – hanteer diverse brainstormtechnieken
  – vermijd ‘ja-maar’ gedrag – maak goede aspecten binnen ideeën groter
  – toets ten slotte ultieme ideeën op praktische haalbaarheid
 6. Schrijf een concept
  – ga voor jezelf na dat het niet ‘meer van het zelfde is’
  – bedenk hoe je het effect toetst in relatie tot het doel
  – incorporeer een communicatie- en evaluatieplan
 7. Vraag je af ‘waarom zou ik als gast komen?’ en ‘is het meer van hetzelfde?’
 8. Scherp het concept aan en begroot
 9. Budget
  – ben je tevreden over de balans tussen doel en beoogd effect? Zo nee, pas het budget aan of verlaag het doel of beperk de doelgroep. Houd daarbij een afgewogen benedengrens aan voor het doel of bespaar je anders de gehele investering.
 10. Produceer
  – verzamel de juiste partijen die vanuit hun discipline iets toevoegen met een eigenheid die de optelsom groter maakt dan de delen
  – zorg voor commitment van alle betrokkenen
 11. Evalueer